За резервации

Име на банката: Общинска банка АД
BIC/SWIFT: SOMBBGSF
IBAN: BG75SOMB91301043612501
Титуляр: Мария Бояджева

Цени

Период 01.06 – 30.06 01.07-31.08 01.09-20.09
Двойна стая
20лв.
35лв.
20лв.
Тройна стая
30лв.
40лв.
30лв.
Стая за четирима
35лв.
45лв.
35лв.
Студио
40лв.
55лв.
40лв.