За резервации

Име на банката: Общинска банка АД
BIC/SWIFT: SOMBBGSF
IBAN: BG75SOMB91301043612501
Титуляр: Мария Бояджева

Цени

Период 01.06 – 30.06 01.07-31.08 01.09-20.09
Двойна стая
00лв.
00лв.
00лв.
Тройна стая
00лв.
00лв.
00лв.
Стая за четирима
00лв.
00лв.
00лв.
Студио
00лв.
00лв.
00лв.